Békéscsaba (Maďarsko)

12. – 14. 8. 2016

Dychový orchester ZUŠ Považská Bystrica sa zúčastnil 30. ročníka medzinárodného festivalu ZENIT v Békéscsabe v Maďarsku.
Veľké poďakovanie patrí našim podporovateľom a sponzorom, ktorí umožnili, že sme sa mohli tohto festivalu zúčastniť:
– Mesto Považská Bystrica
– Fond na podporu umenia
a spoločnosti Pegonet s.r.o., IMC Slovakia s.r.o. a VIKO s.r.o.

zenit_2016

 

40. výročie založenia orchestra

Plagát - koncert k 40. výročiu

Plagát – koncert k 40. výročiu


Foto: Fcb užívateľ MatoT

MY 8.3.2016

MY 8.3.2016

Poďakovanie mestu

Dychový orchester ZUŠ Považská Bystrica 20. až 22. augusta 2015 absolvoval koncertný zájazd do Maďarska. Cieľom jeho cesty bolo mesto Totkomlós ( Slovenský Komlóš). Orchester ZUŠ počas svojej návštevy predviedol štyri koncertné vystúpenia pri príležitosti štátneho sviatku Maďarskej republiky a dolnozemskom gastronomickom dni, ktorý organizoval Zväz Slovákov v Maďarsku. Koncerty orchestra sa stretli s pozitívnym ohlasom u poslucháčov. Spokojnosť vedenia orchestra je o to väčšia, že náš orchester hral v regióne, ktorý sa môže pochváliť vysokou úrovňou hudobného umenia a kultúry ako takej. Svedčí o tom aj fakt, mládežnícky orchester Totkomlós sa stal víťazom medzinárodnej súťažnej prehliadky  „Vyšehradské dni dychovej hudby 2014“ v Považskej Bystrici. Veľkú zásluhu na tom má práve slovenská menšina žijúca na juhu Maďarska.

Orchester ZUŠ touto cestou ďakuje mestu Považská Bystrica za podporu a finančnú dotáciu, ktorá pomohla zrealizovať tento úspešný koncertný zájazd.

DSCN1712

Cena Karola Pádivého pre Mgr. art. Michala Brósku

Predstavitelia Hudobného fondu vo štvrtok 24. septembra 2015 v Zichyho paláci v Bratislave na slávnostnom odovzdávaní udelili ceny Hudobného fondu 2015. Jedným z ocenených bol aj vedúci a dirigent nášho orchestra Michal Bróska.

Viac info na:

http://operaslovakia.sk/v-zichyho-palaci-v-bratislave-udelili-ceny-hudobneho-fondu-2015/ 

Článok v Považskobystrických novinkách 20.10.2015...

Tótkomlóš (Maďarsko)

20. – 23.8. 2015

Novoročný koncert 2015

 

Článok v Novinkách z 3.2.2015